Meандър хибрид воден матрак

Меандър матрак е лек воден матрак. Той е комбинация от интегриран матрак контейнер изработен от студена пяна и тънък воден матрак.

Меандър система може да се постави на летвена основа безпроблемно и има назъбена зона, която позволява   движението заедно с формата на пригодената леглова основа.

Една Меандър система може също и да се вгради в обикновено легло.

Меандър хибрид матраци по принцип се използват в здравните заведения и са идеално пригодими за лечение на рани от залежаване.